தமிழும் சிங்களமும் கூகுளின் பேச்சு அங்கீகார விருப்பத்துக்குள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன!!

405

தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழிகளை தமது பேச்சு அங்கீகார விருப்பத்துக்குள் சேர்த்துள்ளதாக கூகுல் அறிவித்துள்ளது

விரல்களால் தட்டச்சு செய்வதைக்காட்டிலும் குரலில் கட்டளையிட்டு எழுத்துக்களை அச்சிடச் செய்வது 3 மடங்கு வேகமாக நிகழக்கூடியதாக இருக்கும்.
இதனை மனதில் கொண்டே தமது நிறுவனம் குரல் தட்டச்சு முறையை அறிமுகப்பட்டுள்ளதாக கூகுல் கூறியுள்ளது.
இந்தமுறை தற்போது 30க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் பில்லியனுக்கும் அதிகமாக மக்களுக்கு நன்மை தரும் வகையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கூகுலின் பேச்சு அங்கீகாரம் என்ரொய்ட் குரல் தேடலின்; 119 மொழிகளுடன் இணைந்து செல்கிறது

இந்தநிலையில் அமரிக்க ஆங்கிலத்தில் எமோஜியுடன் குரல்களை வெளிப்படுத்தமுடியும் என்று கூகுல் அறிவி;த்துள்ளது.

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிட

பகிருங்கள்..!

SHARE