யாழ் நூலகத்தை எரித்த சூத்திரதாரி யார்…? வெளியானது உண்மை!!

1981 மே 31 நள்ளிரவு யாழ் நூலகம் எரித்தழிக்கப்பட்டது. இந்த தமிழினத்தின்...

ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் புலிகள் மீதான தடையின் பின்னணி வியூகமும்.[கட்டுரை ]

  ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்­தின் பேரவை, தமி­ழீழ விடு­த­லைப் புலி­கள் அமைப்­பை­யும் பயங்­க­ர­வா­தத்­து­டன் தொடர்­பு­டைய...

யாழ்ப்பாணத்தில் வாள்வெட்டுக்குழுக்கள் மீதான புலனாய்வுப் பார்வை[கட்டுரை ]

யாழ்ப்பாணத்தில் வாள்வெட்டுக் குழுக்கள் தோன்றுகின்றது. புதியபுதிய குழுக்கள் உடுவாக்கப்படுகின்றது. தேவைகள் ஏற்படுகின்ற...