அடுத்த சூரிய கிரகணம் எங்கே? எப்போது?

முழு சூரிய கிரகணமானது இன்றைய தினம் ஏற்படவுள்ள நிலையில், 99 ஆண்டுகளுக்கு...

குறை பிரசவ குழந்தைகளை காப்பாற்ற செயற்கை கருப்பை

குறை பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளை காப்பாற்ற செயற்கை கருப்பை உருவாக்கி விஞ்ஞானிகள்...

தமிழும் சிங்களமும் கூகுளின் பேச்சு அங்கீகார விருப்பத்துக்குள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன!!

தமிழ் மற்றும் சிங்கள மொழிகளை தமது பேச்சு அங்கீகார விருப்பத்துக்குள் சேர்த்துள்ளதாக...

நோக்கியா 5 விற்பனை இந்தியாவில் ஆரம்பமானது!

இந்தியாவில் நோக்கியா 5 ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை இன்று முதல் ஆரம்பமாகின்றது. ஓஃப்லைன் முறையில்...