நகத்தின் வடிவம் போதும் உங்களுடைய குணத்தினை தெரிந்து கொள்ள.

  நீளமான நகம் நீளமான நகங்கள் இருந்தால், அவர்களின் வலதுபக்க மூளை நன்றாக வளர்ந்திருக்கலாம்....