சிங்கப்பூரின் 52வது தேசிய தினம் கண்கவர் வாண வேடிக்கைகளுடன்

52வது தேசிய தினம் கண்கவர் வாண வேடிக்கைகளுடன் நேற்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. ஆண்டுதோறும்...